РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2015.

Комисија за спровођење конкурса за финансирање пројеката спортских организација, а на основу спроведеног конкурсног поступка, донела је 14. маја 2015. године Одлуку којом се утврђује ранг листа пријављених учесника по Јавном конкурсу који ће се финансирати из буџета Градске општине Стари град за 2015. годину. Јавни конкурс је расписаном 30. априла ове године.

Против ове Одлуке може се изјавити приговор председнику Градске општине у року од три дана од дана објављивања исте на сајту Градске општине (14.мај 2015).

Пре подношења приговора, учесници конкурса могу извршити увид у конкурсни материјал, код Комисије за спровођење конкурса.

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ СА ОДОБРЕНИМ СРЕДСТВИМА