REZULTATI KONKURSA ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA I MANIFESTACIJA ZA PERIOD VI – XII 2014. GODINE

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad, za period VI – XII 2014. godine, donela je 25. 09. Odluku kojom se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika, sa odobrenim novčanim iznosima, učesnika koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa.

Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor predsedniku Gradske opštine Stari grad u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste na sajtu gradske opštine (26.09.2014).

Rang lista prijavljenih sa odobrenim sredstvima