OPŠTINA STARI GRAD DONIRALA 300.000 DINARA POPLAVLJENIMA U KLADOVU

Gradska opština Stari grad uputila je hitnu pomoć opštini Kladovo u iznosu od 300 hiljada dinara, odlučeno je na sednici Veća opštine. Delegacija opštine Stari grad u sastavu Dejan Stefanović, zamenik predsednika i Duško Jovičić, član Veća, posetila je 24. septembra Kladovo. Oni su tom prilikom obišli OŠ “Svetozar Radić”, koja je oštećena tokom vodene stihije, a posetili su i sedište opštine gde su razgovarali sa predsednikom Radovanom Režinom. Dogovoreno novčana pomoć koju je uputio Stari grad bude utrošena suksecivno: deo za školu, dok bi većina sredstava bila namenjena prioritetima odnosno onima koji su najviše postradali.

Opština Kladovo saopštila je da je ukupna šteta na ovoj teritoriji, prema preliminarnim podacima, milijardu 20 miliona 280 hiljada dinara. Bujice su poplavile 647,7 hektara poljoprivrednog zemljišta. Oštećena su 544 objekta, od toga su 283 potopljena. Oštećeni su vodosistemi: Tekija, Podvrška, Velika Kamenica i Velesnica i vodosistem Brza Palanka. Ovom procenom nisu obuhvaćene štete na objektima distribucije i puteva Srbije, odnosno infrastrukture koja je pod republičkim nadzorom a na teritoriji su ove opštine.