REZULTATI KONKURSA ZA DODELU FINANSIJSKE PODRŠKE MLADIM TALENTIMA SA STAROG GRADA

Komisija za mlade talente Gradske opštine Stari grad raspisala je Konkurs za dodelu finansijske podrške mladim talentima sa Starog grada, starosti između 12 i 30 godina. Konkurs je bio otvoren od 25. februara do 25. marta ove godine. Na osnovu sprovedenog postupka, Komisija za sprovođenje konkursa donela je Odluku kojim se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu, za finansiranje mladih talenata, kojima se odobrava iznos od po 10.000,00 dinara neto.

Podsetimo, jednokratna finansijska pomoć odnosi se na dodelu nagrada za postignute uspehe u ovim oblastima, kao i na usavršavanje kroz studijska putovanja, postdiplomske i doktorske studije, učešće na seminarima, letnjim školama i međunarodnim takmičenjima.

Namera naše opštine je da i na ovaj način pomogne mladim i uspešnim ljudima i da im obezbedi sredstva za nesmetano usavršavanje, dalje obrazovanje i razvijanje ličnih potencijala u oblastima nauke i obrazovanja, sporta, kulture i umetnosti.

Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor predsedniku Gradske opštine u roku od osam dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj tabli Gradske opštine Stari grad i portalu Gradske opštine. Pre podnošenja prigovora, učesnici konkursa mogu izvršiti uvid u konkursni materijal, kod Komisije za sprovođenje konkursa.

Tekst odluke sa tabelom možete preuzeti ovde.