JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U 2013. GODINI počinje danas. Pravo učešća imaju sportske organizacije i udruženja građana koja organizuju i održavaju sportske manifestacije i realizuju programe na Starom gradu. Zainteresovane sportske organizacije i udruženja mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na opštinskom sajtu www.starigrad.org.rs ili na pisarnici Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, svakog radnog dana, od 9 do 15 časova. Rok za podnošenje prijava je 26.04.2013. godine.

1. RASPIS JAVNOG POZIVA

2. OBRAZAC ZA PRIJAVU

3. OBRAZAC ZA OPIS MANIFESTACIJE

4.a. OBRAZAC ZA POSTIGNUTE USPEHE I REZULTATE

4.b. OBRAZAC ZA BROJ SPROVEDENIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA ZA ORGANIZACIJE KOJE NEMAJU TAKMIČARSKI SISTEM BODOVANJA