SAVEZ SPORTOVA STAROG GRADA VRŠI REGISTRACIJU SVIH SPORTSKIH KLUBOVA

Savez sportova Starog grada vrši registraciju svih sportskih klubova sa teritorije Gradske opštine Stari grad. Neophodno je da registraciju izvrše svi sportski klubovi bez obzira da li su prethodno bili registrovani.

Validna registracija predstavlja jedan od uslova za prijavu programa na godišnjem nivou iz oblasti sporta kojima se unapređuje rad organizacija u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu, kao i za sve buduće programe u organizaciji Gradske opštine Stari grad i Saveza sportova Starog grada. Rok za podnošenje predloga programa produžen je i traje do 31. maja 2021. godine.

Dokumentacija potrebna za registraciju:
1. Izvod iz APR-a
2. Statut kluba (svaka strana mora biti overena pečatom sportskog kluba)
3. Obrazac 3 – Evidencioni list čalana – pravnog lica (popunjen elektronski, potpisan i overen pečatom)

Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 14. maja 2021. godine u periodu od 07;30 do 15:30 časova, lično generalnom sekretaru Saveza sportova Starog grada Mirku Vujoviću, tel. 069/506-6060, mejl: ssstarigrad@gmail.com   Makedonska 42, Stari grad, Beograd, kancelarija br. 45.