RASPISAN JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Komisija za sprovođenje javnog konkursa, raspisala je javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Stari grad. Pravo učešća imaju nevladine, neprofitne i nepolitičke organizacije i udruženja građana koja su registrovana na teritoriji gradske opštine Stari grad, projekat realizuju na teritoriji gradske opštine Stari grad, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na tom području kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije, ne kraće od dve godine.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 14. novembrom 2014. godine.

Prijave se dostavljaju preko pisarnice Uprave gradske opštine Stari grad ili poštom na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, KOMISIJI ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA 1000 BEOGRAD, ULICA MAKEDONSKA 42.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU:

1. Raspis javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija

2. Prijavni obrazac

3. Obrazac opisa projekta