RADNA GRUPA ZA UNAPREĐIVANJE I PRILAGOĐAVANJE OBRAZOVANJA POTREBAMA ZAPOŠLJAVANJA – STARI GRAD.

U Gradskoj opštini Stari grad danas je održan osnivački sastanak “Radne grupa za unapređivanje i prilagođavanje obrazovanja potrebama zapošljavanja – Stari grad”.

Sastanak, na kome su prisustvovali predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, direktori devet srednjih škola i Unije poslodavaca sa Starog grada, otvorili su Mirjana Božidarević, predsednica Opštine i Risto Raco, član Opštinskog veća i predstavnik opštine Stari grad u istoimenoj radnoj grupi pri Stalnoj konferenciji gradova i opština Srbije.

Zadaci Radne grupe pri Gradskoj opštini Stari grad su razvijanje socijalnog dijaloga i analiza strateškog značaja obrazovanja na lokalnom nivou a u cilju školovanja stručnih kadrova koji su profilisani prema potrebama privrede na lokalnom nivou.

Radna grupa je osnovana na osnovu preporuke Međuodborske Radne grupe za unapređivanje i prilagođavanje obrazovanja potrebama zapošljavanja Stalne konferencije gradova i opština, koju čine predstavnici tri resorna odbora: Odbora za lokalni ekonomski razvoj, Odbora za ravnomerni regionalni razvoj i Odbora za društvene delatnosti.

Zadaci Radne grupe pri SKGO su pored razvijanja socijalnog dijaloga i analize strateškog značaja obrazovanja na lokalnom nivou i smanjivanje regionalnih razlika u uslovima obrazovanja i zapošljavanja u Srbiji.