DAN BIODIVERZITETA I PREZENTACIJA EKOLOŠKIH RADIONICA

Povodom međunarodnog Dana zaštite biološke raznovrsnosti, Eko Centar, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Mladi istraživači Srbije i Savet za ekologiju opštine Stari grad, danas su prezentovali eko- radionice u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka.

Posle pozdravne reči Aleksandra Lazarevića, direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, dr Slobodan Jovanović, sa Biološkog fakulteta, održao je veoma zanimljivo predavanje “Prezentacija biodiverziteta Velikog ratnog ostrva”, na kome je govorio zaštiti autohtonih biljnih i životinjskih vrsta, kao i borbi protiv invazivnih vrsta. Posle kraće rasprave, na ovu temu nadovezao se Predrag Peca Petrović, farmer i biolog iz Paštrića, dobitnik nagrade pokreta „Slow food“ za očuvanje biodiverziteta, kao i Milica Pucar, koja je govorila o invenzivnim vrstama riba

Eko-radionicu „Globalne promene“ i časopis „Zrnce“ realizovanih uz podršku Saveta za ekologiju opštine Stari Grad predstavila je Slavica Musić iz Eko centra, koja se tom prilikom zahvalila opštini Stari grad.

Milka Gvozdenović i Mladi istraživači Srbije predstavili su program „Natura 2000“ i osnivanje Resursnog centra.