PUŠTEN U RAD SISTEM ZA OSOBE SA OŠTEĆENIM SLUHOM

Predsednica Mirjana Božidarević svečano je danas, u šalter sali Gradske opštine Stari grad, pustila u rad sistem, takozvane „ indukcione petlje za amplifikaciju govora“, koji je namenjen gluvim i nagluvim osobama, ali i starijim osobama koje koriste slušne aparate. Otvaranju su prisustvovali Snežana Blagojević, autorka projekta iz nevladine organizacije “Althea” i Kujović Radomir, sekretar Saveza gluvih i nagluvih Srbije

Sistem je osmišljen kao emitor, a slušni aparat je prijemnik elektromagnetnih talasa koji se u slušnom aparatu pretvaraju u zvučni signal. Način korištenja je veoma jednostavan: službenik na šalteru samo treba da drži uključen sistem ne vodeći dalje računa da li je klijent neko ko čuje ili je korisnik slušnog aparata

“Službenik na šalteru ima mikrofon i kada priđe osoba oštećenog sluha koja ima slušni aparat, frekvencija je tako nameštena da gluve i nagluve osobe mogu da ostvare komunikaciju sa našim radnikom.

Opština Stari grad sprovela je više aktivnosti koje su namenjene osobama sa posebnim potrebama. Osim ovog aparata, postavili smo rampu za ulazak invalida u zgradu opštine, zatim smo pre mesec dana u holu opštine i zgradi u Nušićevoj 27., u kojoj se nalazi JP Poslovni prostor“, postavili dve taktilne table za slepe. Na telefonskoj centrali radi slepo lice, dok su naši matičari osposobljeni da komuniciraju sa gluvim i nagluvim osobama“, rekla je Mirjana Božidarević.

Opština Stari grad jedna je od prvih koja je počela da u potpunosti sprovodi Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i preporuke Evropske unije da svaki prostor koji je otvoren za javnost mora biti pristupačan i osobama sa posebnim potrebama.