PRVA SEDNICA SAVETA ZA BEZBEDNOST

Veće Gradske opštine Stari grad obrazovalo je Savet za bezbednost i Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima kao stalna i stručna radna tela koja će mu pomagati u ovim važnim segmentima rada.

Danas je u opštinskoj zgradi održana konstitutivna sednica Saveta za bezbednost GO Stari grad čiji je osnovni cilj da sistemski i u saradnji sa drugim nadležnim organima pruža stručnu pomoć na prevenciji i unapređenju bezbednosti u lokalnoj zajednici.

Sednicom su predsedavali predsednik opštine Radoslav Marjanović i Đokica Drašković, glavni policijski savetnik u Policijskoj upravi za grad Beograd, načelnik Policijske stanice  Stari grad.

Predsednik opštine je upoznao članove za ciljevima rada Saveta na poboljšanju zaštite i sigurnosti Starograđana, kao i preventivnih aktivnosti na unapređenju svih segmenata bezbednosti ljudi i imovine, s posebnim osvrtom na bezbednost učenika osnovnih i srednjih škola, sprečavanja vršnjačkog nasilja ili zloupotrebe psihoaktivnih suprstanci.

Savet je o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Starom gradu i aktivnostima pripadnika policije izvestio načelnik PS Stari grad Đokica Drašković. On je istakao da je stanje bezbednosti na našoj opštini „dobro“, kada se porede statistički podaci, što ne znači da problema nema, iznoseći primere svakodnevnog operativnog rada na suzbijanju kriminaliteta na terenu, koji je u nadležnosti pripadnika MUP-a.

Predsednik Radoslav Marjanović je pozvao članove Saveta da pripreme predloge iz svojih oblasti za izradu plana efikasnog rada Saveta u narednom periodu i istakao važnost sistemskog pristupa svim segmentima bezbednosti, posebno na informisanosti građana po pitanju prevencije i zaštite naših sugrađana.

Članovi Saveta su predstavnica Aktiva osnovnih škola Mirjana Sloboda, predstavnik Aktiva srednjih škola Aleksandar Andrejević, predstavnica Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu – Odeljenje Stari grad , Tatjana Perović, predstavnica Gradskog zavoda za javno zdravlje dr Nevenka Pavlović, direktorka Doma zdravlja „Stari grad“  dr Vesna Janjušević, kao i zamenik predsednika opštine Aleksandar Todorović, predsednik Skupštine Dušan Petrić, član Veća Nedeljko Jovanović, pomoćnica predsednika opštine za socijalna pitanja Maria Markov i Boris Radaković iz Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarije za mlade) Skupštine gradske opštine Stari grad,

Savet za bezbednost Veća GO Stari grad će u narednom periodu predlagati donošenje mera  za poboljšanje zaštite i sigurnosti Starograđana, vršiće stručnu analizu i utvrđivanje problema koji utiču na bezbednost, radiće na izradi i implementaciji projekata prevencije kojima se deluje na pojedine bezbedonosne probleme, razmatraće izveštaje o prioritetima važnim za bezbednost ljudi i imovine i podnositi predloge nadležnom organu Ministarstva unutrašnjih poslova.