PROGRAM „ZAJEDNO ZA VAŠU ZGRADU“ 2011. – PRELIMINARNI SPISAK SKUPŠTINA STANARA/SAVETA ZGRADA

image description

GO Stari grad objavila je 16. maja javni poziv skupštinama stanara i savetima zgrada za program „Zajedno za vašu zgradu “- program neophodnih radova na uređenju starogradskih zgrada,a krajnji rok za podnošenje i prijem prijava bio je 1. jul 2011.
Radi efikasne realizacije projekta Veće GO Stari grad formiralo je Komisiju u sastavu Marko Bastać, predsednik Komisije i član Veća zadužen za realizaciju programa, Ana Danilović, zamenica predsednice opštine, Đorđe Lazarević i Zoran Mlađenović, članovi Veća.
Komisija jenakon uvida u sve prijave konstatovala da je pristiglo 368 prijava, od kojih je 307 sa potpunom dokumentacijom. Takođe, utvrđeno je da je 61 prijava nepotpuna jer skupštine/saveti zgrada nisu podnele potpunu dokumentaciju ili finansijski izveštaj o utrošku sredstava za radove u prošlogodišnjem programu, što je bio jedan od uslova konkursa.
Napominjemo da su skupštine/saveti zgrada koji su učestvovali u programu za 2010. mogli da se prijave i ove godine, bez ograničenja. Opština će sufinansirati radoveu iznosu do 200 hiljada dinara.

Naredni koraci:

Na osnovu pozitivnih iskustva celokupan postupak od predračuna radova do izbora izvođača radova organizuju stanari.

Ugovori: Po objavljivanju rang liste, Komisija će sukcesivno pozivati predsednike skupština/saveta zgrada da potpišu ugovor sa Opštinom o zajedničkom finansiranju radova.

Rokovi: Po zaključenja ugovora sredstva će biti uplaćena na račune skupština/saveta zgrada u roku od 15 dana. Od tog trenutka one imaju 90 dana za završetak radova.

Izveštaj: Po završetku radova dostavlja se izveštaj o utrošenim sredstvima. Zgrada je obavezna da izveštaj dostavi sa računima, dokazima da su računi plaćeni, ukupni iznos utrošenih sredstava, u skladu sa propisima. Izveštaj se dostavlja u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Zajedno za vašu zgradu”.

Kontakt: Više informacija skupštine/saveti zgrada mogu dobiti na telefon 3222 626, radnim danom od 10 do 12 sati ili na internet sajtu www.starigrad.rs.
Preliminarni Spisak skupština/saveta zgrada objavljujemo u Informatoru i na opštinskom sajtu www.starigrad.org.rs (16.9. 2011)