JAVNI UVID U NACRT PLANA BLOKA IZMEĐU DUNAVSKE, TADEUŠA KOŠĆUŠKA I BULEVARA VOJVODE BOJOVIĆA

Savet za arhitekturu i urbanizam Skupštine GO Stari grad organizuje Javnu prezentaciju Nacrta plana bloka između Dunavske, Tadeuša Košćuška i Bulevara vojvode Bojovića u opštini Stari grad , danas, 14. septembra, sa početkom u 18,00 sati u svečanoj sali opštine Stari grad, Makedonska 24.
Pošto je Komisija za planove Skupštine grada Beograda utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije bloka između ulica: Dunavske, Tadeuša Košćuška i Bulevara vojvode Bojovića u opštini Stari grad sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu i na osnovu toga oglasila javni uvid u ovaj planski dokument, u periodu od 22. avgusta do 20. septembra, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, ( u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu), opštinski Savet za arhitekturu i urbanizam organizuje njegovu prezenztaciju.
Kako se navodi u oglasu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, tokom javnog uvida sva zainteresovana lica mogu svoje primedbe na planirana rešenja u pisanom obliku da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta 43-45, najkasnije do 20. septembra.
Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se 27. septembra u 13 časova u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu). U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda