PROGRAM „VOLIM STARI GRAD“

Donacijom u iznosu od 270.000 dinara Opštinsko veće podržalo je realizaciju programa Udruženja građana „Ekourban“. Program pod sloganom „Volim Stari grad“ zamišljen je kao petodnevni seminar koji će se održati u pet grupa sa po dvadeset učesnika sa teritorije opštine Stari grad sa težnjom da što više polaznika budu romske nacionalnosti radi realne potrebe njihovog bržeg i kvalitetnijeg uključenja u društvene tokove.

Udruženje je osnovano 2006. godine sa ciljem da okupi mlade ljude kojima je stalo do Beograda kao sredine u kojoj žive i u kojoj planiraju da nastave svoj život, kao i radi podizanja ekološke svesti građana i očuvanja životne sredine.