PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Produženje roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara dobara – 530 prenosivih računara za potrebe osnovnih škola sa teritorije Gradske opštine Stari grad.