ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Продужење рока за подношење понуда за јавну набавку добара добара – 530 преносивих рачунара за потребе основних школа са територије Градске општине Стари град.