PREDLOŽEN NACRT ZA MARINU “DORĆOL”

Poslednjeg dana juna održana je šesta po redu sednica SO Stari grad u ovom sazivu kojom je predsedavala Mirjana Božidarević, predsednik opštine.

Nakon uobičajenog uvodnog dela usvojen je dnevni red sednice a prva tačka odnosila se na prestanak mandata odbornika Miodraga Milovanovića, Vladimira Radića i Dragane Zeljković, koji su podneli ostavke na svoja odbornička mesta, dok su potvrđeni mandati novim odbornicima Marijani Milošević, Mirjani Pavlović i Bojanu Đurići , svi sa izborne liste Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica.

Druga tačka dnevnog reda odnosila se na predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine za 2004. g. te se tom prilikom dbornicima obratila Radmila Bugarski, rukovodilac Odeljenja za privredu i budžet. Ona je između ostalog istakla da je u 2004. godini javni prihod iznosio 729.283.007 dinara, dok je ukupni ostvareni prihod budžeta 726.671.898 dinara. Višak prihoda u iznosu od 247.778.416 dinara prenosi se u narednu godinu i raspoređen je kroz Odluku o budžetu za 2005. godinu.

Treća tačka dnevnog reda odnosila se na Odluku o uspostavljanju saradnje između opština Stari grad i Stare mesto u Bratislavi. Predsednica Mirjana Božidarević istakla je značaj uspostavljanja kulturnih i privrednih odnosa, kao i odnosa iz oblasti prosvete i sporta sa ovom slovačkom opštinom koja, osim sličnosti u nazivu, sa našom opštinom deli i pro reformsku i pro evropsku orijentaciju u organizaciji rada lokalnih uprava.

Odbornici su jednoglasno prihvatili Odluku o bratimljenju. Većinom glasova izglasana je i četvrta tačka da se izabere još jedan zamenik Javnog opštinskog pravobranioca te je na to mesto imenovana Tatjana Prcović, diplomirani pravnik iz Trebinja.

Poslednja tačka sednice odnosila se na mišljenje na Nacrt plana detaljne regulacije za marinu “Dorćol” a na predlog Saveta za arhitekturu i urbanizam. Predlog će biti dostavljen Skupštini grada a njemu će se 12. jula voditi javna rasprava. Predsednik Saveta za arhitekturu i urbanizam gospođa Miroslava Jeftić obrazložila je odbornicima Plan Nacrta koji je rađen dve godine i kojim je planirana izgradnja 75.000 metara kvadratnih u vrednosti od 14 do 18 miliona evra. Sama marina ne bi bila rentabilna ali prostor oko nje sa pretećim sadržajima i lokacijama je ono što bi svakako koristilo građanima.

Snežana Gardašević (SRS) podnela je inicijativu da opština obezbedi novčana sredstva za kupovinu vakcina za revakcinaciju sve dece sa Starog grada koju je predsednica ocenila kao dobru i izrazila nadu da će Opštinsko veće o tome uskoro odlučivati.

Na kraju sednice predsednica Božidarević je izjavila da će svi odbornici dobiti odgovore na njihova pitanja do sledeće sednice i to u pisanoj formi.