POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku izvođenja građevinsko zanatskih radova na adaptaaciji prostora –terase objekta vrtića „Skadarlija“, u ulici Džordža Vašingtona broj 23, u Beogradu.