KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku izvođenje građevinsko zanatskih radova na adaptaaciji prostora –terase objekta vrtića „Skadarlija“, u ulici Džordža Vašingtona broj 23, u Beogradu.