POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – 530 prenosivih računara, sa karakteristikama prema tehničkoj specifikaciji sadržanoj u konkursnoj dokumentaciji, za potrebe osnovnih škola sa teritorije Gradske opštine Stari grad, za učenike trećih razreda i njihove učitelje.