KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara 530 prenosivih računara, sa karakteristikama prema tehničkoj specifikaciji sadržanoj u konkursnoj dokumentaciji, za potrebe osnovnih škola sa teritorije Gradske opštine Stari grad, za učenike trećih razreda i njihove učitelje.