POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene poslovnih prostorija Gradske opštine Stari grad