KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene poslovnih prostorija Gradske opštine Stari grad