POZIV KORISNICIMA JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA

Opština Stari grad poziva korisnike javnih površina za postavljanje kioska da Odeljenju za komunalne poslove i komunalnu inspekciju Uprave gradske opštine, u roku od pet dana, podnesu zahtev za produženje prava na korišćenje lokacija i uz njega dostave navedena dokumenta.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde

Zaključak Veća možete preuzeti ovde