OBAVEŠTENJE USTANOVAMA IZ OBLASTI ZDRAVSTVA,KULTURE,OBRAZOVANJA, SPORTA, SOCIJALNE I DEČJE ZAŠTITE

Gradska opština Stari grad obaveštava ustanove iz oblasti zdravstva, kulture, obrazovanja, sporta, socijalne i dečje zaštite da dostave ZAHTEVE I NAZIVE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA, SA IZNOSIMA POTREBNIH SREDSTAVA ZA NJIHOVO SPROVOĐENJE ZA 2015, 2016 i 2017. godinu, ukoliko su zainteresovane da u narednim godinama konkurišu za sredstva iz budžeta GO Stari grad, a na osnovu Odluke o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta. Rok za dostavu zahteva je ponedeljak 27.10.2014. godine, do 10,00 časova.