POSETA UČENIKA FABRICI ZA RECIKLIRANJE

Savet za ekologiju SO Stari grad pokrenuo je tokom oktobra meseca projekat prikupljanja elektronskog i električnog otpada sa teritorije opštine Stari grad. U projektu učestvuju učenici sedmih razreda osnovnih starogradskih škola koji su danas sa posetili fabriku S. E. Tred.d.o.o. u Višnjičkoj banji, jedinu u Srbiji koja se bavi reciklažom navedenog otpada. Sa procesom recikliranja elektronskog i električnog otpada i daljom preradom učenike je upoznao direktor fabrike gospodin Nebojša Vraneš.

„Već sutra, 28.oktobra 2010. godine, svaka starogradska osnovna škola će dobiti po jedan kontejner u kome će učenici ubacivati elektronski i električni otpad ( stari kompjuteri, DVD plejeri, mobilni telefoni, foto aparati… svi aparati i uređaji koji imaju kabal ili baterije) i koji će na kraju završiti na trakama ove fabrike i koji će se dalje prerađivati“, kaže Ljiljana Petrović, sekretar Saveta za ekologiju SO Stari grad.

Cilj projekta jeste doprinos trajnom rešenju odlaganja električnog i elektronskog otpada u opštini Stari grad. Kontejneri će ostati u vlasništvu škola, tako da će ovakve aktivnosti moći nesmetano da se odvijaju i u narednom periodu.