POMOĆ ZDRAVSTVU

Na sednici Veća Gradske opštine Stari grad, od 23.12. 2010, odlučeno je da se Kliničkom centru Srbije, Urgentnom centru, uputi novčana pomoć u iznosu od 2.900.000,00 dinara za nabavku radio talasnog noža sa frekfencijom radi efikasnijeg i bržeg zbrinjavanja pacijenata u okviru Operacionog bloka. Odlučeno je i da se Medicinskom fakultetu odobri donacija u iznosu od 2. 900.000,00 dinara za nabavku merno – akvizicionog sistema registrovanja ponašanja i elektrofiziološkoh signala u uslovima deprivacije spavanja, neophodnih laboratoriji za neurofiziologiju Institita za medicinsku fiziologiju.