ПОМОЋ ЗДРАВСТВУ

На седници Већа Градске општине Стари град, од 23.12. 2010, одлучено је да се Клиничком центру Србије, Ургентном центру, упути новчана помоћ у износу од 2.900.000,00 динара за набавку радио таласног ножа са фрекфенцијом ради ефикаснијег и бржег збрињавања пацијената у оквиру Операционог блока. Одлучено је и да се Медицинском факултету одобри донација у износу од 2. 900.000,00 динара за набавку мерно – аквизиционог система регистровања понашања и електрофизиолошкох сигнала у условима депривације спавања, неопходних лабораторији за неурофизиологију Инститита за медицинску физиологију.