SKUPŠTINA OPŠTINE: USVOJEN BUDŽET ZA 2011. GODINU

Na današnjoj sednici Skupštine Gradske opštine Stari grad usvojen je budžet za nerednu godinu u iznosu od 1.272.304.000 dinara. Odlukom o obimu sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2011. godini, namenski deo budžeta opštine Stari grad smanjen je za 165 miliona dinara u odnosu na prošlu godinu i iznosi 588.610.000 dinara. Klasičan okvir bidžeta koji se odnosi na redovno funkcionisanje opštine, JP „Poslovni prostor opštine Stari grad“ i Ustanove kulture „Parobrod“ od naredne godine biće 683.694.000 dinara.

Kako je na sednici obrazložio rukovodilac Odeljenja za budžet privredu i društvene delatnosti Bogica Petrović, budžetska 2010. godina bila je izuzetno teška.

„Zbog toga smo u 2010. godini pristupili izradi dva rebalansa, oba sa smanjenim sredstvima za naredni period“, istakao je Bogica Petrović.

Poslednjoj sednici Skupštine opštine u 2010. godini prisustvovala su 53 od 56 odbornika, a usvojene su još tri tačke dnevnog reda: imenovanje Milene Rajković za direktora UK „Parobrod“, predlog Akcionog plana za malde GO Stari grad 2011-2015 i izveštaj o radu Uprave GO Stari grad za period januar-jun 2010. godine.