POMOĆ ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I NABAVKU RAČUNARA

Pomoć za građevinske radove i nabavku računarske opreme

Na sednici Opštinskog veća Starog grada za dopunske radove na rekonsnstrukciji zgrade u Knez Mihailovoj 53-55 dodeljeno je 3.079.589 dinara.

Za izvođenje građevinsko-zanatskih radova Muzička škola “Dr vojislav Vučković” dobila je 490.000, Matematička gimnazija 11.600.000 i Pravno birotehnička škola 650.000 dinara. Za nabavku pet računara, dva laserska štampača, skenera i jednog štampača u boji Biblioteka “Đorđe Jovanović” dobila je 399.500 dinara. Etnografski muzej je od opštine dobio 365.500 dinara za kupovinu jednog računara, video bima i digitalne kamere, a Zavod za zaštitu spomenika kulture 450.000 dinara za nabavku skenera A3 formata i mrežne verzije “autokeda”. Centru za socijalni rad upućeno je 289.000 dinara, takođe za kupovnu računarske opreme (četiri računara i dva laserska štampača). Udruženju likovnih umetnika Srbije dodeljeno je 476.000 dinara za kupovinu tri računara, tri laserska štampača, video bima i digitalne kamere. Pedagoškom muzeju je na istoj sednici Opštinskog veća dodeljeno 195.500 dinara za kupovinu jednog računara, kolor štampača i dodatne prateće opreme, dok je Muzeju Primenjene umetnosti dodeljeno 255.000 dinara za nabavku tri štampača i tri računara.