POMOĆ SAVEZU SLEPIH

Na sednici Opštinskog veća Starog grada održanoj 7. juna 2007. godine, Sportsko rekreativnom društvu slepih Beograd „Napredak“ dodeljeno je
100 000 dinara za organizaciju međunarodnog turnira slepih. Takođe, Savezu slepih Srbije, Gradskoj organizaciji Beograda, dodeljeno je 110 000 dinara, za sprovođenje programa iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja u vidu manifestacije pod nazivom „Rukama do svetlosti“.
Na adresu opštine Stari grad pristigla je i zahvalnica Opštinskog vatrogasnog saveza.