PRORADIO „KOL CENTAR“

Od 1. juna ove godine u opštini Stari grad počeo je sa radom uslužni centar za informisanje građana sa interatktivnim govornim automatom, popularnije nazvan “kol centar“. Pozivom na broj (011) 3036 – 841, građani mogu dobiti neophodne informacije o ostvarivanju svojih prava u opštini. Takođe, građani će pozivanjem ovog broja moći da dobiju informacije koje se tiču rada organa Gradske uprave, javno-komunalnih preduzeća i drugih ustanova.