POMOĆ NAJSTARIJIMA, SARADNJOM STAROG GRADA I EVROPSKE KOMISIJE

Projekat detekcije i prevencije padova kod starih osoba, koji se u saradnji sa Evropskom komisijom već dve godine realizuje na opštini Stari grad, ulazi u završnu fazu. Cilj ovog izuzetno značajnog i kompleksnog projekta je poboljšanje kvalitet života starih lica i prevencija i detekcija padova i nezgoda, uz inovativnu primenu najsavremenijih tehnologija i evropske medicinske prakse.

Opština Stari grad je jedina opština iz regiona koja učestvuje u ovom naučno istraživačkom projektu finansiranom od strane Evropske komisije, a koji se sprovodi u saradnji sa uglednim partnerima kao što su Univerzitet Katalonije iz Barselone, Univerzitetska bolnica iz Madrida, Univerzitetska ortopedska bolnica iz Barselone, Ortopedska bolnica Santa Lucija iz Rima, Centar za socijalni rad iz Atine, Centar za pomoć invalidnim osobama iz Kopenhagena. Projektom je u više zemalja Evropske unije obuhvaćeno ukupno 500 starijih osoba, a od tog broja 90 starijih sugrađana je sa teritorije naše opštine.

Dr Roberta Anikjariko, specijalista gerijatrije iz Rima, dr Nils Boj neuropsiholog iz Danske i Mateo Melideo, glavni menadžer projekta, boravili su u dvodnevnoj poseti opštini Stari grad kao bi se uverili u kvalitetno sprovođenje projekta. Tom prilikom su imali i priliku da se sretnu i porazgovaraju sa našim starijim sugrađanima koji učestvuju u ovom projektu.

Milo Kovačević, rukovodilac projekta u opštini Stari grad, izjavio je da su partneri veoma zadovoljni postignutim rezultatima i da podržavaju izvođenje naredne faze u kojoj će poslednja grupa od 30 naših sugrađana starijih od 65 godina proći dvanaestonedeljni program .

Opština Stari grad već niz godina gradi model socijalno odgovorne zajednice i zahvaljujući referencama dosadašnjih projekata namenjenih starijim sugrađanima, poput pomoći u kući od strane geronto-domaćica, usluga teleasistencije, programa za aktivno treće doba i pomoći dnevnim gerontocentrima dobila je priliku da bude deo ovog evropskog projekta.