OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

14.11.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti-nabavka pumpi i armatura za kotlarnicu Gradske opštine Stari grad