POMOĆ KLINICI ZA REHABILITACIJU

Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ opština Stari grad će pomoći sa 100 000 dinara za kupovinu školskog pribora za decu koji je potreban za radnu terapiju i hidroterapiju. Većina dece koja su hospitalizovana u ovoj ustanovi ili koja svakodnevno dolaze na terapiju ima problema sa motorikom ili koriste kolica.
U okviru svoje delatnosti, Klinika prati i proučava stanje iz oblasti rehabilitacije i predlaže mere unapređivanja; Istražuje i otkriva uzroke i pojave širenja oboljenja i povreda, kao i način i mere njihovog sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja, efikasnog i kvalitetnog lečenja, rehabilitacije i sprečavanja invalidnosti; Vrši ispitivanje i primenu novih metoda prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije; Utvrđuje stručno-medicinske i doktrinarne stavove i pruža stručno-metodološku pomoć u njihovom sprovođenju; Sprovodi mere radi sprečavanja neželjenih komplikacija i posledica pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u zdravstvenoj ustanovi i obezbeđuje stalnu kontrolu sprovođenja ovih mera.