UKLANJANJE BESPRAVNO POSTAVLJENIH OBJEKATA

Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju opštine Stari grad započelo je danas uklanjanje dva bespravno postavljena kioska u Francuskoj ulici na brojevima 59-a i 59 c.
– Svakodnevnim obilaskom terena naši inspektori snimaju stanje i svi bespravno postavljeni objekti kao i reklamna platna biće uklonjeni – kaže rukovodilac Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju gospođa Gorjana Obrenović i dodaje da je prošlog meseca izvršeno uklanjanje bespravno postavljene reklame površine 25 metara kvadratnih sa ravnog krova stambene zgrade u Ulici Kraljice Natalije od 1 do 3. Svaka bespravno postavljena reklama može predstavljati opasnost po građane i zbog toga u skladu sa Zakonom ali i naporima da se zavede komunalni red na našoj opštini, Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju je već pokrenulo postupak za uklanjanje oko 25 bespravno postavljenih reklamnih platna.
Kazne za sve one koji reše da se na bespravan način reklamiraju propisane su Odlukom o oglašavanju na teritoriji grada Beograda ( Službeni list, br 29/07) i kreću se u iznosu od pet do 500.000 dinara za pravna lica, i od 2.500 dinara do 250.000 dinara za preduzetnike.