ПОМОЋ КЛИНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Клиници за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ општина Стари град ће помоћи са 100 000 динара за куповину школског прибора за децу који је потребан за радну терапију и хидротерапију. Већина деце која су хоспитализована у овој установи или која свакодневно долазе на терапију има проблема са моториком или користе колица.
У оквиру своје делатности, Клиника прати и проучава стање из области рехабилитације и предлаже мере унапређивања; Истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда, као и начин и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности; Врши испитивање и примену нових метода превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације; Утврђује стручно-медицинске и доктринарне ставове и пружа стручно-методолошку помоћ у њиховом спровођењу; Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера.