IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za izvođenje radova na obnovi ulične fasade stambenog objekta u ulici Čubrina broj 5 u Beogradu, redni broj javne nabavke II,404-1-R-5/13