POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara530 prenosivih računara za potrebe osnovnih škola sa teritorije Gradske opštine Stari grad br.JN II,404-2-D-2/13 .