POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku za izvođenje radova na restauraciji fasade stambenog objekta u ulici Kondina broj 9 u Beogradu