CRTEŽI I SKICE

Crteži i skice za izvođenje radova na restauraciji fasade stambenog objekta u ulici Kondina broj 9 u Beogradu.