POČELA AKCIJA “ODGOVORNA OPŠTINA”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), nacionalna asocijacija lokalnih vlasti u Srbiji, u saradnji sa Vestminster fondacijom za demokratiju, danas je u opštini Stari grad započela akciju„Odgovorna opština“. Projekat će biti realizovan u više gradova Srbije i promovisaće Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave i formiranje radnih tela za praćenje njegove primene. Akcija je simbolično počela postavljanjem info pulta ispred zgrade „Politike“, a o kampanji „Odgovorna opština“ govorila je, između ostalih, i predsednica opštine Stari grad Mirjana Božidarević.

– Kodeks ne postoji samo zbog nas funkcionera, već i zbog zaposlenih u opštini, medija i svih građana, koji su na izborima dali svoje poverenje onima koji će se starati o lokalnim poslovima u naredne četiri godine. Kako bismo to poverenje dodatno učvrstili, jedan od prvih zadataka na kojem ćemo raditi biće formiranje radnog tela koje će pratiti primenu Etičkog kodeksa u opštini Stari grad.Želimo da budemo odgovorni i da prepoznajemo značaj ove kampanje, kojom se evropski standardi javne etike prenose na naš lokalni nivo – istakla je predsednica Božidarević.

Na početku kampanje svoje aktivnosti predstavile su opštine Vranje i Plandište koje su uvele radna tela za praćenje primene Etičkog kodeksa, pa im je tim povodom generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić uručio zastave „Odgovorna opština“.Zastave su primili Slobodan Stamenković, predsednik Skupštine grada Vranja i Milenko Germanac, zamenik predsednika opštine Plandište.

– Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave do sada je, od 167, usvojilo 148 opština i gradova Srbije. Za sada postoji 6 aktivnih radnih tela koja prate njegovu primenu u opštinama Vranje, Mladenovac, Arilje, Pirot, Šabac i Plandište. Stalna konferencija gradova i opština će, uz podršku opština članica, i donatora iz Velike Britanije – Vestminster fondacije za demokratiju, nastaviti da pruža stručnu i tehničku podršku opštinama koje će uspostaviti radna tela za praćenje primene Etičkog kodeksa – istakao je generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić.

Akcija „Odgovorna opština“ koja će promovisati poštovanje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave, biće nastavljena tokom jula i avgusta u Novom Sadu, Kragujevcu, Vranju i Šapcu organizovanjem okruglih stolova o ovoj temi. Građani će imati priliku da o tome razgovaraju sa predstavnicima Stalne konferencije gradova i opština i lokalnih organa vlasti. Rezultati akcije „Odgovorna opština“ biće predstavljeni početkom septembra na završnoj konferenciji – okruglom stolu u Beogradu.