OSNOVAN POSLOVNI KLUB STARI GRAD

Povezivanje kao ključ Lokalnog ekonomskog razvoja

– Opština sa preko 6.000 privrednih društava i 2.500 preduzetničkih radnji predstavlja ekonomski centar Beograda. Broj zaposlenih odavno dnevno premašuje broj stanovnika na Starom gradu. Danas je u našem društvu, posebno u vreme drugog talasa svetske ekonomske krize, sve više zahteva koji neposredno dolaze od građana, privrednika i investitora, u vezi sa poboljšanjem uslova privređivanja i poslovanja, – kaže Dmitar Polovina, predsednik Poslovnog kluba „Stari grad“.

GO Stari Grad je počela da sprovodi projekte LER – a, a cilj je kreiranje osnovnih instrumenata koji direktno utiču na ekonomski razvoj, kao što su: Poslovni klubovi, Industrijski parkovi, Biznis inkubatori, Zone unapređenog poslovanja, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Udruženja poslodavaca…
O ciljevima i aktivnostima Kluba kao i o izazovima, koje donosi trenutna makro – ekonomska situacija Dmitar Polovina kaže:
– Značaj malih i srednjih preduzeća (MSP) za Evropsku uniju i zemlje koje žele da joj se priključe konstantno raste, što je potvrđeno praktičnim politikama koje sprovode Evropska komisija i zemlje članice. Društveni značaj MSP – a se ogleda u tome što predstavljaju okosnicu zaposlenosti, kreiranja novih radnih mesta i ključnog igrača u kreiranju i održavanja blagostanja u lokalnim zajednicama. MSP doprinose porastu zaposlenosti, mnogo više nego velike firme, i mogu na duži rok, da obezbede veoma značajan udeo svih zaposlenih, takođe mogu da pomognu u restruktuiranju tako što apsorbuju suvišne radnike iz velikih sistema, koji su neminovno prvi na udaru svetske ekonomske krize.

– Dakle, blagostanje malih i srednjih preduzeća predstavlja ključni element za budući rast ekonomije EU samim tim i srpske ekonomije, – naglašava Polovina.

Jedna od ključnih funkcija Poslovnog kluba biće da se uz veliku podršku Opštine, konstantno unapređuje poslovni ambijent i stvara povoljno okruženje za povećanje ekonomske saradnje i razvoj MSP – a. Ekonomsko povezivanje privrednika na teritoriji Opštine povećava njihovu konkurentnost, potpomaže ekonomski razvoj i zapošljavanje.

– Smatramo ogromnim uspehom, mogućnost da okupimo veliki broj privrednika i preduzetnika na istom mestu, u isto vreme, gde će moći da razmene kontakte, upoznaju se međusobno, u jednoj neformalnoj atmosferi porade na novim oblicima saradnje. Ovom prilikom upućujem poziv svim pravnim licima i preduzetnicima sa Starog grada, da podrže ovaj projekat, da u njemu pronađu svoj interes i svojim učešćem učine da on uspe, – naglašava predsednik Poslovnog kluba Stari grad Dmitar Polovina.

USPEŠAN PRIVREDNIK

Dmitar Polovina rođen je 1951. u Banjaluci. Diplomirao je na Eko- nomskom fakultetu u Beogradu. Bio je generalni direktor „Hempro” – Be- ograd. Od 2002. do 2006. direktor Predstavništva privredne komore Slovenije za SCG, a danas je direk- tor Kancelarije Privredne komore Slovenije u Srbiji. Jedan je od osni- vača i potpredsednik Slovenačkog poslovnog kluba od 2003. do danas. Osnivač je i poslovnog kluba „Lions“ iz Zemuna

Poslovni klub Stari grad

Osnovan je kao podrška lokalnom ekonomskom razvoju i ima za cilj da radi na stvaranju boljih uslova za privređivanje; poboljšava komunikaciju i ekonomsku saradnju između članova u cilju povećanja privredne aktivnosti; štiti interese članova i posreduje u komunikaciji sa predstavnicima lokalne samouprave, gradske i republičke vlasti; podstiče aktivnu politiku zapošljavanja u skladu sa usvojenom strategijom Grada Beograda; sarađuje sa privrednim komorama i privrednim asocijacijama u gradu i zemlji; organizuje susrete, tribine, savetovanja, promocije, prezentacije svojih članova i uspešnih projekata: da kreira povoljnu investicionu klimu….

Prvi sastanak 28.12.

Prvi sastanak Kluba će se održati 28. 12 .2011. godine u 19,00 sati u svečanoj sali Gradske opštine Stari grad. Ulaz je slobodan, a svi zainteresovani mogu da potvrditi svoj dolazak mejlom na elektronsku poštu: pkstarigrad@eunet.rs
Poslovni klub “Stari grad”, Bulevar Despota Stefana 65, Beograd
Telefoni: 064/1606964, 064/2149378, 065/8484927