OPŠTINA UPUTILA DONACIJE ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Opština uputila donacije zdravstvenim ustanovama

KBC Zvezdara – Klinika za gerijatriju obratila se sa molbom opštini Stari grad da im se odobre finansijska sredstva za nabavku endoskopa kako bi se olakšalo pružanje pomoći starim bolesnicima te je Stari grad u tu svrhu izdvojio sumu od 1.000.000 dinara. Na istoj, prvoj julskoj sednici opštinskog veća dodeljeno je i Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj 180.000 dinara za nabavku kompjutera, štampača, 16 stolica za premedikaciju i dva dušeka.

Institut „Dr Laza Lazarević“ i Defektološki fakultet organizuju seminar pod zajedničkim naslovom „Psihijatrija i psihijatrijske bolnice“ na kojem učestvuje 25 predavača a koji će od 3. i 4. oktobra okupiti 250 poslenika iz psihijatrije, socijalne medicine, sociologije, kriminalistike i prava. Opština će, na molbu organizatora, ovaj skup pomoći sa 150.000 dinara.

Gerontološki centar i invalidi rada dobili sredstva

Opština nastavlja sa pomoći nevladinim organizacijama te je tako i na prvoj julskoj sednici odlučeno da se opštinskoj organizaciji invalda rada Stari grad odobre sredstva u iznosu od 43.000 dinara za izmirivanje obaveza za drugi kvartal 2005.godine. Obaveze se odnose na ogrev, gradsku čistoću, PTT usluge, advokatske usluge i pomoć pri obilasku bolesnih i nepokretnih članova.
Gerontološkom centru iz Solunske 14 odobrena su sredstva u iznosu od 70.000 dinara a u cilju poboljšanja aktivnosti starih koji rade kroz Komisiju za socijalno-zdravstvena pitanja, Komisiju za kulturno-zabavni život i Komisiju za odmor i rekreaciju.

Finansiran projekat Narodnog pozorišta

Narodno pozorište obratilo se sa molbom da se dodele finansijska sredstva za rekvizite za predstave „Svi smo mi krompiri“ i kratki igrani film „Profesija vojnik“ koje realizuje Jedinica za odsluženje vojnog roka umetnika u civilnoj službi u Narodnom pozorištu.