PREDSEDNIK RADOSLAV MARJANOVIĆ: Opština je partner i podrška aktivnostima koje za cilj imaju unapređenje rada prosvetnih radnika i kvalitetnije školovanje dece

U velikoj sali Gradske opštine Stari grad danas je odražana Sedma skupština Zajednice škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Republike Srbije, u skladu sa svim propisanim epidemiološkim merama.

Na Skupštini su učestvovali predstavnici, direktori, nastavnici i defektolozi 48 škola ove obrazovne zajednice, čiji je predsednik Silvana Pavlović, direktorka OŠ za zaštitu vida „Dragan Kovačević“ sa Starog grada.

Sedmoj Skupštini zajednice prisustvovali su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu Grada Beograda, Sekretarijata za investicije, Zavoda za unapređenje vaspitnja i obrazovanja i Udruženja defektologa Srbije.

Učesnike i goste današnje skupštine pozdravio je domaćin skupa Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari grad, koja je Zajednici škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Republike Srbije ustupila veliku salu za ovaj radni sastanak.

„Na nas možete uvek da računate jer je obrazovanje i unapređenje uslova i kvaliteta školovanja sve naše dece jedan od prioriteta u radu opštine. Već smo obavili sastanke sa svim direktorima starogradskih škola kako bismo sistemski, u saradnji sa Gradom i Republikom, na najbolji način unapredili ambijent u kome se obrazuju osnovci i srednjoškolci na Starom gradu. Vaša zajednica obavlja izuzetno važan društveni zadatak. Zato želimo da opština bude partner i podrška aktivnostima koje za cilj imaju unapređenje rada prosvetnih radnika i kvalitetnije školovanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom”, istakao je predsednik Radoslav Marjanović.

Zajednice škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom okuplja 48 škola naše zemlje, od kojih se 16 nalazi u glavnom gradu.

„Danas definišemo sedam prioriteta u našem daljem radu. Dogovaramo se o tribinama, okruglim stolovima, seminarima i projektima koje sprovodimo, kao i o saradnji sa sličnim školama u regionu. Zahvalni smo Gradu i ministarstvu, a najviše našoj opštini na podršci Zajednici i posebno, na pomoći koju pruža školi za zaštitu vida „Dragan Kovačević“ sa Starog grada“, istakla je Silvana Pavlović, predsednica Zajednice škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Republike Srbije.