ODRŽANA OSMA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA ZA 2021.GODINU

Osma sednica Skupštine gradske opštine Stari grad održana je 25. februara, u skladu sa svim epidemiološkim merama, u prisustvu 47 od ukupno 56 odbornika, koliko broji pun saziv lokalnog parlamenta. Na početku rada Skupštine odbornike je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i o toku imunizacije na Starom gradu izvestio predsednik opštine Radoslav Marjanović.

“Gradska opština Stari grad pruža kompletnu logističku podršku u procesu masovne imunizacije Ministartsvu zdravlja i našem lokalnom Domu zdravlja. Opština je obezbedila volontere koji dežuraju u dve smene u Domu zdravlja , prevozna sredstva kojima se voze najstariji sugrađani do punkta za vakcinaciju kao i kol centar koji pomaže građanima da se prijave za imunizaciju. Na Starom gradu je od 13. januara kada je započeo proces imunizacije više od 14 hiljada Starograđana primilo prvu dozu vakcine u našem lokalnom Domu zdravlja. Takođe veliki broj Starograđana je primio vakcinu i na Beogradskom sajmu. Formalno ceo proces imunizacije se sprovodi na osnovu sporazuma, i po uputstvima i preporukama Instituta za javno zdravlje Srbije “DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”

Ujedno, ovo je bio i odgovor na jedno od odborničkih pitanja, a ceo proces je naišao na podršku i odobravanje odbornika, koji su nakon usvajanja zapisnika razmatrali šest tačaka Dnevnog reda sednice.

Skupština je u okviru prve tačke, većinom glasova, usvojila Odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu. Prvim rebalansom ukupni prihodi i primanja budžeta u 2021. godini utvrđeni su u iznosu od 448.463.410. dinara. Osnovne izmene koje su uslovile odluku o rebalansu odnose se na uvećanje prihoda opštine i obezbeđivanje dodatnih sredstava za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstava zgrada na Starom gradu.

Odbornici lokalnog parlamenta su u nastavku rada razmatrali i usvojili Kadrovski plan Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu, Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture Gradske opštine „Stari grad“, kao i izveštaje o poslovanju, za period januar–decembar 2020. koju su prethodno usvojili i Upravni i Nadzorni odbor opštinske ustanove kulture.

Skupština je u okviru poslednje tačke dnevnog reda razmatrala i usvojila Izveštaj o radu lokalnog ombudsmana za 2020. godinu.

„Formalno-pravno ovo je godišnji izveštaj. Tačnije, izveštaj se odnosi od trenutka kada smo bez primopredaje dužnosti 11. septembra počeli ponovo da radimo kao lokalni ombudsmani u interesu naših građana, iako je formalno zaštitnik građana uspostavljen 2016. godine. Nismo zatekli pisane tragove, predmete, ni zapisnike našeg prethodnika. Otvorili smo komunikaciju sa građanima, uputili ih na nadležne pravne istance po pitanju njihovih zahteva, obezbedili adekvatne prostorije za rad, shodno zakonskim propisima i uspostavili saradnju sa gradskim i republičkim ombudsmanom. Sve u interesu naših sugrađana,“, istakao je ovom prilikom lokalni ombudsman Gradske opštine Stari grad Jovan Knežević.

Usvajanjem ovog izveštaja završena je osma redovna sednica Skupštine Gradske opštine Stari grad.