PRIPREMNA NASTAVA ZA ZAVRŠNI ISPIT ZA OSMAKE: RASPORED PO DANIMA I GRUPAMA SA SATNICOM

Pripremna nastava će se održavati u Velikoj sali Gradske opštine Stari grad, Makedonska br 42.
U skladu sa svim epidemiološkim merama i preporukama sala će biti dezinfikovana pre dolaska grupe i nakon. Na ulazu će se deci meriti temperatura i biće dostupan alkohol za dezinfekciju ruku. Mesta za sedenje u sali će biti obeležena.

Napomena za roditelje i decu:
Nastava je besplatna i obavezna za sve koji je pohađaju, a koji su se prijavili do 03. marta 2021. godine.
Tri neopravdana izostanka, kao i udaljavanje sa časa radi neprimerenog ponašanja onemogućavaju dalje prisustvo na besplatnoj pripremnoj nastavi.
Za svaku grupu postojaće upisnici kako bi se vodila evidencija o prisutnosti deteta.

Predviđeni fond časova je: 25 dvočasa (50 časova) iz srpskog i matematike za OBE grupe polaznika. U prilogu se nalazi raspored sa datumima održavanja nastave, planom po grupama i terminima časova. Moguće su promene časova po redosledu održavanja u obe grupe u zavisnosti od profesora.
Planirano je da se nastava srpskog jezika održava subotom, a nastava iz matematike nedeljom.

Pripremna nastava za kombinovani test obuhvata 15 časova, tačnije po 3 dvačasa za svaki predmet (fizika, hemija, istorija, biologija i geografija ) za OBE grupe. Raspored i termini će biti dostupni naknadno jer je pripremna nastava predviđena da se odvija u maju i junu mesecu.

Nastavu srpskog jezika držaće prof. Jadranka Milošević, matematike prof. Sandra Medoš Vitakić, fizike prof. Dragana Pivaš, hemije prof. Biljana Butorović, biologije prof. Tamara Prodanov, istorije prof. Jovana Sofijanić, geografije prof. Bojana Peruničić.

Za sve dodatne infomracije o programu, roditelji se mogu obratiti Uslužnom centru Gradske opštine Stari grad putem broja telefona 011 785 2 999.