ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE GO STARI GRAD

Na 23. sednici Skupštine opštine koja je održana 31. 03. 2015. godine prisustvovalo je 44 od ukupno 56 odbornika. Oni su većinom glasova usvojili devet tačaka dnevnog reda.

Većinom glasova prisutnih odbornika usvojen je Predlog o izmenama i dopunama o upotrebi grba i zastave Gradske opštine, kao i predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke i načinu finansiranja programa i projekta pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava iz sredstava budžeta. Takođe, većinom glasova usvojeni su Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja JP „Poslovni prostor Stari grad“ i Ustanove kulture „Parobrod“ za 2015. godinu.

Tačke pet i šest, koje se odnose na Predlog rešenja o davanju saglasnosti na cenovnik usluga JPSRPC „Milan Gale Muškatirović“ i davanje saglasnosti na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o radu i zaradama zaposlenih u „Galetu“, usvojene su većinom glasova.

Odbornici su u nastavku sednice takođe, većinom glasova, usvojili Predlog rešenja godišnjeg rada Štaba za vanredne situacije, kao i izveštaj o radu Uprave GO Stari grad u 2014. godini i Štaba za vanredne situacije za 2014. godinu.

I na kraju, odbornici su se većinom glasova izjasnili u vezi sa ostavkom Dubravke Vulić, sa mesta zamenika pravobranioca GO Stari grad.

Posle sednice Dejan Kovačević, predsednik GO Stari grad pozvao je sve odbornike da dođu u nedelju, 5. aprila i Sabornu crkvu kako bi proslavili opštinsku slavu, Cveti.

– Posle sečenja kolača u Sabornoj crkvi , proslavu ćemo nastaviti u Jevremovoj ulici – Ulici susreta. Kao i prethodnih godina i ove godine će nam u goste doći naši stari prijatelji – rekao je Dejan Kovačević.