ODRŽANA PETA SEDNICA SKUPŠTINE: NOVA ORGANIZACIJA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Peta sednica Skupštine gradske opštine Stari grad održana je danas, 15. oktobra, u prisustvu 47 od ukupno 56 odbornika koliko broji puni saziv lokalnog parlamenta.

Odbornici Skupštine su u okviru usvojenog Dnevnog reda razmatrali jedanaest tačaka, a nakon rasprave usvojili odluke i rešenja koja su neophodna za funkcionisanje i efikasniji rad predstavničkih i izvršnih organa, kao i odluku o efikasnijoj organizaciji Uprave GO Stari grad.

Skupština je većinom glasova prisutnih odbornika usvojila odluke o imenovanju Saveta roditelja Predškolske ustanove „Dečji dani“, Saveta roditelja osnovnih škola, kao i Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije Gradske opštine Stari grad, važnih tela za rad starogradskih vaspitnih i obrazovnih ustanova.

U nastavku rada, takođe većinom glasova, usvojena su rešenja o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog, Nadzornog odbora i v.d. direktora Ustanove kulture „Stari grad“, zbog podnete ostavke,  kao i rešenja o imenovanju novih članova ovih odbora. Za v.d. direktora starogradske Ustanove kulture imenovana je istoričar umetnosti dr Marija Pavlović, docent za užu naučnu oblast „Istorija umetnosti“ Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, FDB – sa Katedre za produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija.

Predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović se ovim povodom obratio odbornicima i istakao da je nova v.d. direktorka poznata u umetničkim krugovima, da iza sebe bogato iskustvo i znanje i da se nada da će doneti novu energiju u UK „Stari grad“.

„Stav novog rukovodstva opštine Stari grad je da izborom adekvatnih ličnosti konačno prekinemo sa praksom imenovanja „vršioca dužnosti“ i unesemo trajnu stabilnost u rad UK „Stari grad“, rekao je Marjanović i naglasio „da je dr Marija Pavlović nestranački kandidat“.

U okviru devete tačke Dnevnog reda odbornici su usvojili dopunu Odluke o promeni Statuta gradske opštine Stari grad kojom se predviđa da pri pristupanju detaljnijeg regulisanja promena Statuta „Veće gradske opštine može odlučiti da se o nacrtu sprovede javna rasprava“. U tom slučaju „Veće utvrđuje nacrt akta o promeni Statuta dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova i dostavlja ga na javnu raspravu“.

Predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović se i povodom desete tačke  – Predloga Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad obratio Skupštini i izvestio odbornike o imenovanju Vladimira Baćovića za načelnika i Nataše Gavrilović za zamenicu načelnika Uprave Gradske opštine Stari grad. On je istakao da se predlogom odluke koja je pred Skupštinom vrši neohodna reorganizacija Uprave sa ciljem da „bude funkcionalnija i efikasnija prilikom rešavanja svih zahteva i problema Starograđana, jer je efikasna Uprava  – javni uslužni servis građana“.

Skupština je većinom glasova odbornika usvojila ovu Odluku. Organizacione jedinice Uprave gradske opštine Stari grad su: Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika; Odeljenje za opštu upravu; Odeljenje za društvene delatnosti i projekte razvoja; Odeljenje za građevinske poslove; Odeljenje za budžet i finansije; Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove; Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju; Služba za odnose sa javnošću, kao i Kabinet predsednika gradske opštine, kao posebna organizaciona jedinica.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se počev od 1. decembra ove godine.