ODRŽANA DESETA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

 

Na desetoj redovnoj sednici Gradske opštine Stari grad odbornici su minutom ćutanja odali poštu nedavno preminulom patrijarhu Pavlu. Na sednici na kojoj je prisustvovalo 54 odbornika, po drugi put u ovoj godini usvojen je, rebalans budžeta za 2009.,većinom glasova prisutnih.

Utvrđeno je da su ukupni prihodi i rashodi budžeta opštine 1.906.487.672 dinara. Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2009. godini, koja je doneta na sednici Skupštine grada 12. novembra ove godine, okvir opštinskog budžeta smanjen je sa 1.431.312.000 na 1.170.600.000 dinara. Ukupan konačni prihod budžeta u 2009. godini, zajedno sa prenetim sredstvima iz prethodne godine i drugim prihodima, iznosi 1.906.487.672. Odbornici su izabrali Jelenu Jevtović Karamatu, diplomiranog inženjera elektrotehnike, za direktora JP „Poslovni prostor opštine Stari grad“ umesto Ljiljane Salme Mišković, koja je podnela ostavku, a koja je usvojena na današnjoj sednici.

Skupština opštine Stari grad usvojila je i Odluku o načinu i postupku davanja u zakup i određivanja zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad. Ova odluka pruža mogućnost bivšim vlasnicima poslovnog prostora, čija je imovina nacionalizovana, da zasnuju zakupodavni odnos sa JP „Poslovni prostor opštine Stari grad“ van postupka prikupljanja ponuda ili javnog nadmetanja. Radi se o normativnom usaglašavanju prethodno donetih odluka sa zakonskim propisima. U nastavku rada usvojena je i Odluka o upotrebi grba i zastave Gradske opštine Stari grad.

Odbornici su jednoglasno potvrdili mandate i novim odbornicima – Andreji Milivojeviću (DSS) i Dušku Pejakoviću (SRS). Ostavku na mesto zamenika predsednika Skupštine opštine podneo je Kosta Andrić, zbog obaveza na mestu direktora Kancelarije za mlade Grada Beograda.

Skupština opštine imenovala je i nove članove Opštinske izborne komisije GO Stari grad u stalnom sastavu. Na mesto preminule Radovanke Jovanović, imenovan je Veljko Dostanić iz Demokratske stranke, a umesto Duška Pejkovića iz Srpske radikalne stranke, zbog podnete ostavke, na to mesto imenovan je Igor Dizdarević, saobraćajni tehničar iz iste stranke.

Administrativnom komisijom od ove sednice predsedavaće Nikola Rodić iz Demokratske stranke umesto Katarine Simijonović, kojoj je na prethodnoj sednici Skupštine opštine prestao mandat odbornika. Odlučeno je i da se, umesto Miloša Vulića, kome je prestao mandat odbornika, na mesto predsednika Saveta za propise izabere Zoran Ćirić iz Demokratske stranke. Šipetić Nemanja biće ubuduće član Saveta za arhitekturu i urbanizam umesto Zorana Mlađenovića, odlučeno je na današnjoj sednici.